Sollicitatietips

Inhoudsopgave

Het solliciteren 
De voorbereiding 
De sollicitatiebrief: – Het Curriculum Vitae (CV) – Je brief schrijven
Uitgenodigd… En dan? 
Netwerken, de basis van verantwoord solliciteren 
De sollicitatiecentra

Solliciteren 
Het doel van solliciteren is dat de werkgever je aanneemt. Dus is het aan te raden bij de werkgever de indruk te wekken dat jij dè figuur voor de beschikbare vacature bent. Als je hem of haar daar niet van weet te overtuigen, krijg je immers ook de baan niet. Dat betekent dat je jezelf (en je kwaliteiten) moet verkopen tijdens de sollicitatieprocedure.

Verkopen, dus.
Dat wil zeggen dat je je positieve kwaliteiten op een gemotiveerde manier naar voren brengt. Dat is niet altijd even makkelijk. Veel sollicitanten zijn bang hun kwaliteiten teveel aan te dikken, zijn bang om arrogant over te komen. Jij weet echter al dat die baan voor jou is gemaakt, nu moet je daar alleen de werkgever nog van weten te overtuigen.
Probeer dus eventuele bescheidenheid te voorkomen. Stel je voor dat het niet zo is dat jij een werkgever nodig hebt, maar dat de werkgever niet zonder jou kan. Per slot van rekening heeft de werkgever een vraag (hij heeft een vacature openstaan) en jij hebt wat aan te bieden (je geweldige kwaliteiten).

Denk na
Wanneer een werkgever een vacature in de aanbieding heeft, heeft hij waarschijnlijk een aantal wensen met betrekking tot zijn potentiële werknemer. Zo wil hij waarschijnlijk dat de nieuwe baliemedewerkster er fris en verzorgd uitziet; ze moet per slot van rekening zijn relaties opvangen bij de balie. Een werkgever die op zoek is naar een heftruckchauffeur zal minder op het uiterlijk van de sollicitant letten dan in het voorbeeld van de baliemedewerkster. Aan een heftruckchauffeur worden weer andere eisen gesteld.
Als goede sollicitant weet je dus wat er van je gewenst wordt bij de vervulling van een bepaalde vacature. Pas als je precies weet waarnaar een werkgever op zoek is, kun je hem duidelijk maken waarom jij aan zijn vraag voldoet. Met andere woorden: zorg dat je voorbereid bent op je sollicitatie. Het staat nogal slordig als je wel snel reageert, maar eigenlijk niet precies weet waarop. Dat soort dingen worden meestal vrij snel duidelijk. 

Samenvattend:

 • Solliciteren is jezelf verkopen
 • Wees dus niet te bescheiden
 • Bereid je voor
 • Weet wat je wilt
 • Sta op scherp

Solliciteren – de voorbereiding
Wanneer je op zoek gaat naar werk bestaat de eerste stap uit zelfonderzoek: wat wil je en wat kun je? Wanneer je dat eenmaal weet, kun je de markt gaan verkennen. Wat voor werk (dat binnen jouw mogelijkheden valt) is er bij jou in de buurt te vinden? Op het moment dat je èn weet wat je zelf wilt, èn weet wat er voor werk bij jou in de buurt voorhanden is, kun je deze gegevens op elkaar afstemmen en gaan solliciteren.

Stel: je hebt werkelijk geen idee over wat je nu wilt gaan doen. Misschien kun je dan eens gaan praten met een instantie als het Adviesbureau voor Opleiding en Beroep. De AOB’s verzorgen onder meer de beroepskeuzetests voor de meeste arbeidsbureaus. Daarnaast hebben de AOB’s contracten met de scholen in de regio. Ze begeleiden cursisten in het leerlingwezen, ze begeleiden en adviseren leerlingen en begeleiden schooldecanen. Neem gerust eens contact met ze op.

Tip:
Voor een goede sollicitatie heb je het één en ander aan informatie nodig. Afgezien van je eigen gegevens wil je, voor je gaat solliciteren, misschien nog iets meer weten van de functie waarnaar of het bedrijf waarbij je solliciteert. In zo’n geval mag je best even bellen met het bedrijf. En als je een prettig telefonisch onderhoud hebt gehad, bestaat bovendien de kans dat men je naam onthoudt.

Overigens kun je, als er bij de advertentie een telefoonnummer staat vermeld, ook gewoon bellen om een afspraak te maken voor een sollicitatiegesprek. Je slaat zo het altijd moeilijke briefschrijven over, je onderscheidt je van de andere sollicitanten en vergroot daarmee de kans op een baan!

Een (voorbereidend) telefoontje kan dus al van invloed zijn op de rest van de procedure: je maakt een eerste indruk. Zorg ervoor dat je, voordat je gaat bellen, precies weet wat je vragen wilt en waarom. Houdt tijdens het gesprek pen en papier bij de hand, waar je van tevoren een vragenllijstje op hebt gezet. Schrijf tijdens het gesprek belangrijke dingen op. Je kunt dan eventueel in een later stadium van de procedure terugkomen op eerder gedane uitspraken.

Positieve instelling
Als je dan een vacature hebt gevonden waarvan je weet wat de baan inhoudt, waarvoor je aan de gestelde eisen voldoet èn waar je zin in hebt, kan je aan de slag. Je kunt nu de werkgever met een positieve instelling tegemoet treden. Als je dan ook nog lekker uitgeslapen bent, ben je waarschijnlijk vrolijker, alerter en zekerder van jezelf dan het geval zou zijn als je niet voldoende rust zou hebben gehad. Zorg ervoor dat je ‘op scherp staat’. Neem je eigen verantwoordelijkheid, laat je niet storen door externe factoren. (Tram gemist? Kon je dat niet voorkomen?) Schep je eigen kansen, neem weloverwogen risico’s. Wees overtuigd van jezelf en denk vanuit de werkgever.

Samenvattend:

 • Verken eerst jezelf en de (lokale) arbeidsmarkt voor je gaat solliciteren
 • Bereid je voor, ‘ken’ het bedrijf en de vacante baan. internet of een belletje?
 • Weet wat je wilt
 • Sta op scherp

Solliciteren – de sollicitatiebrief
Het eerste dat een werkgever van je te zien krijgt, is in de meeste gevallen je sollicitatiebrief. Beschouw je sollicitatiebrief als je visitekaartje. De eerste selectie vindt vaak al plaats aan de hand van schifting van sollicitatiebrieven.

Werkgevers krijgen soms erg veel brieven op een vacature. Schrijf daarom je brief en C.V. niet met de hand. Handgeschreven brieven gaan niet zelden ongelezen richting versnipperaar. Gebruik dus het liefst een computer of een schrijfmachine, hoe onpersoonlijk dat ook over mag komen.

Je brief bestaat in ieder geval uit twee delen: je Curriculum Vitae (C.V.) en je brief. Het wordt aangeraden om met je C.V. te beginnen. Het vormt het uitgangspunt voor je brief, en in een later stadium voor het gesprek

Solliciteren – het Curriculum Vitae (CV)
Curriculum Vitae betekent ‘levensloop’. Het C.V. is een beschrijving van wie je bent en wat je kunt. Je C.V. geeft naast je persoonlijke gegevens als adres, geboorteplaats en dergelijke een overzicht van je kennis, je werkervaring, je opleiding en je vaardigheden.

Het C.V. is je ‘advertentie’, het onderdeel van je reclamecampagne dat tot doel heeft je kwaliteiten te verkopen en een werkgever ervan te overtuigen dat jij voor hem erg interessant bent.

Wat kun je in je c.v. vermelden?:

 • persoonlijke gegevens:
  naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum en -plaats.
 • opleiding:
  alle opleidingen/cursussen die je hebt gevold. Vermeld daarbij in welke periode je die opleiding/cursus hebt gevolgd en de behaalde diploma’s.
 • werkervaring:
  vermeld ook eventueel uitzendwerk, stages en vakantiewerk. Geef hierbij de naam van het bedrijf, de vestigingsplaats, het jaar waarin je gewerkt hebt, je functie en een functieomschrijving aan.
 • hobbies:
  het vermelden van hobbies geeft een werkgever een idee over je persoonlijkheid, of je graag met mensen omgaat en of je in teamverband kunt werken.
 • overige informatie:
  bijvoorbeeld spreekvaardigheid Engels, goede contactuele vaardigheden, leidinggevende capaciteiten, stressbestendigheid etc. 
  Kort, bondig en strak vormgegeven…

Je C.V. is kort, bondig, concreet en ziet er vooral strak vormgegeven (zie voorbeeld ) uit. De werkgever heeft, als het goed is, in één oogopslag duidelijk overzicht van wie je bent. Houd het bij voorbaat bij één A-4tje, en vermeld geen zaken die niet direct van belang zijn. Werk consequent, geef jaartallen aan en werk met behulp van duidelijke kantlijnen. Maak geen spel- of typefouten en gebruik geen afkortingen.
… en zeker geen standaarddocument.

Je C.V. moet goed aansluiten bij de wensen en eisen van de werkgever. Het mag dus geen standaarddocument zijn waarvan je bij elke sollicitatie een uitdraai maakt. Bekijk per sollicitatie of je de inhoud van je C.V. moet aanpassen aan de vacature waar je op dat moment op reageert. Zorg er verder voor dat je zo min mogelijk ‘gaten’ in je C.V. hebt. Een werkgever zal altijd willen weten wat je gedaan hebt in het tijdsbestek dat je niet hebt vermeld. 

Samenvattend:

 • Begin het daadwerkelijke schrijven met je C.V.
 • Schrijf brief en C.V. niet met de hand, maar met een machine of computer
 • Je C.V. is geen standaarddocument
 • Zorg voor een overzichtelijke opmaak
 • Laat geen ‘gaten’ in je C.V. vallen
 • Je C.V. bevat in ieder geval de volgende elementen: persoonlijke gegevens, opleiding en werkervaring

Solliciteren – je brief schrijven

De inhoud van je brief moet de lezer overtuigen van je kwaliteiten en je motivatie. In je brief vertaal je je positieve eigenschappen naar voordelen voor de werkgever. 

Je sollicitatiebrief geeft je even een beetje vrijheid. Hoewel je min of meer aan een standaard opmaak vastzit, kun je in je brief een beetje van je creativiteit kwijt: je mag (een beetje!) prikkelen. Laat in je brief zien dat je je huiswerk gedaan hebt, dat je goed voorbereid bent en dat je dus bekend bent met de functie waarvoor èn het bedrijf waarbij je gaat solliciteren. 

Je sollicitatiebrief moet een werkgever dus overtuigen van je motivatie en je positieve uitstraling. Omdat de lezer nog niets van je weet voordat hij de brief heeft gelezen, mag de brief geen onduidelijkheden bevatten. Let erop dat je een duidelijke structuur hanteert, en vermeld in je brief hoe je weet dat er een bepaalde vacature openstaat (naar aanleiding van… solliciteer ik naar de functie van…). Als je brief boeit, wordt de rest ook gelezen.

De lezer zal in eerste instantie je brief erg snel doorlezen. Als er weinig interessants in te lezen valt, zal deze al vrij snel op de stapel afwijzingen terechtkomen. Wanneer de brief echter boeit, wordt hij verder doorgelezen. Nu wordt ook het C.V. gelezen. Als schrijver begin je met het schrijven van je C.V. Voor de lezer heeft de brief echter de grootste aandachtswaarde. Je brief is het eerste selectiemiddel in de procedure. Het is dus van groot belang dat je pakkend schrijft. Het afwisselen van korte en lange zinnen en het gebruiken van veel actieve werkwoorden zijn enkele trucs die de leesbaarheid van je brief kunnen bevorderen. Wees zuinig met ‘ik’ aan het begin van zinnen. 

Tips:
Tot slot nog wat losse tips.

Het is aan te raden de brief aan iemand persoonlijk te richten (Geachte heer… of Geachte mevrouw…). Zorg ervoor dat je wel zeker bent over het geslacht van degene waar je aan schrijft. Een dame aanschrijven als: “Geachte heer…” staat wat slordig. Een belletje vooraf is nooit weg.

Spreek nooit iemand met de voornaam aan, ook al ken je degene aan wie je de brief schrijft persoonlijk.

Als je, naast je C.V., besluit één of meerdere bijlages mee te sturen, stuur dan nooit originele documenten mee, maar stuur een copie. Stel je voor dat je je originele diploma kwijtraakt. Vermeld onderaan de brief welke bijlages je hebt meegestuurd.

Gebruik geen P.S. Een P.S. betekent dat je niet goed hebt nagedacht tijdens het schrijven van je brief.

Samenvattend:

 • ‘Ken’ de baan die je wilt en het bedrijf waar je solliciteert
 • Schrijf kort, bondig en foutloos, maar vooral pakkend en leesbaar
 • Je brief bevat in ieder geval de volgende elementen: afzender, plaats en datum, geadresseerde, aanhef, reden brief (eerste alinea), motivatie, geschiktheid, afsluiting met handtekening en eventueel bijlage(s).
 • Adresseer bij voorkeur persoonlijk
 • Stuur geen originele documenten mee
 • Gebruik geen P.S.


Solliciteren – Uitgenodigd… En dan? 
Goed. Je zag dus die passende vacature. Je hebt je goed voorbereid, wat dingetjes uitgezocht over de betreffende vacature en het bedrijf dat die baan in de aanbieding heeft. Misschien heb je al telefonisch contact gehad. Je brief is verstuurd. En dan word je uitgenodigd voor een gesprek. De laatste hindernis. 

– ‘Waarom wil je deze baan?’ – over voorbereiding
– Goed gepresenteerd is half geschoren
– Tot slot: losse tips
– Samenvattend:

‘Waarom wil je deze baan?’ – over voorbereiding
Wat voor de hele procedure geldt, is bij het gesprek ook van belang: zorg ervoor dat je goed voorbereid bent. De uitslag van een sollicitatiegesprek is niet te voorspellen, maar wel te beïnvloeden. Jouw voorbereiding speelt hierbij een belangrijke rol.

Wanneer je aan het voorbereiden bent, probeer dan zelf een aantal vragen te bedenken die je kunt verwachten. Bedenk daarna de antwoorden die je gaat geven. Op deze manier verslik je je niet in de ‘waarom-vraag’; deze wordt geheid gesteld. Jij hebt natuurlijk allang nagedacht over wat je in het aangeboden werk zo aantrekkelijk lijkt. Denk verder bijvoorbeeld aan:

· Waarom ben je bij uw vorige werkgever weggegaan?
· Waarom ben je al zolang werkloos? 
· Ben je niet wat jong/oud voor deze baan? 
· Wat is je sterkste/zwakste kant? 
· Waarom zouden we jou voor deze baan moeten nemen? Waarom niet? 
· Heb je kinderen? 
· wat wil je verdienen? 

Neem je c.v. mee…
Als je bent uitgenodigd voor een gesprek zonder een brief te hoeven schrijven, kan er naar je c.v. gevraagd worden. Wanneer je je goed hebt voorbereid heb je dat dan maar mooi ‘toevallig’ meegenomen.
… en bedenk zelf vast wat vragen!

Misschien heb je zelf ook het één en ander te vragen. Zorg dat je een lijstje met vragen bij de hand hebt, over bijvoorbeeld de inhoud van de baan, de werktijden, opleidingsmogelijkheden , promotiekansen en dergelijke. Begin trouwens niet meteen over je salaris, over toeslagen of over een auto van de zaak. Wacht hiermee tot aan het einde van het gesprek. Als de werkgever er zelf dan niet over is begonnen, kun je het ter sprake brengen. Het is vrij normaal dat ná bespreking van de inhoud van het werk de beloning ervan ook aan bod komt. Zorg dat je pen en papier bij je hebt, èn je agenda natuurlijk. 

Omdat je je goed hebt voorbereid weet je precies waar je wordt verwacht voor je gesprek. Je weet ook hoe je er moet komen en hoeveel tijd het je kost om er te komen. Vanzelfsprekend heb je genoeg strippen op je kaart of genoeg benzine in je auto. Je weet van tevoren welke kleding je gaat dragen, en je hebt ervoor gezorgd dat die kleding schoon is. Zitten alle knopen er nog aan? Je vertrekt ruim op tijd, want haast veroorzaakt onnodige stress.

Goed gepresenteerd is half geschoren 
De eerste vier minuten van het gesprek kunnen doorslaggevend zijn. De uiterlijke kenmerken vallen altijd direct op, hoe irrelevant het ook klinken mag. De Amerikaanse psycholoog Mehrabian stelt zelfs dat de eerste indruk binnen 40 seconden gemaakt is. Zorg ervoor dat die goed is, dus.

Uit onderzoek is gebleken dat veruit de meeste werkgevers van mening zijn dat de presentatie van de sollicitant zeer belangrijk is. Ruim de helft van de ondervraagden vermoedde dat een sollicitant die zichzelf goed kan presenteren, ook goed zal presteren. Werkgevers zijn vaak op zoek naar personeel dat ‘bij het behang past’. 

Dus:
Let dus op je gedrag, je stem, een eventueel dialect en je uiterlijk. Trek liever niet je oude kloffie aan onder het mom van ‘ze moeten me maar nemen zoals ik ben’. Waak er echter voor niet overdressed te zijn. Pas je aan aan je gesprekspartner. Gebruik lichte make-up, geen al te zware luchtjes. Wees spaarzaam met juwelen.

Tot slot: losse tips 
Gedurende de eerste fase van het gesprek zal de werkgever proberen je een beetje op je gemak te stellen. Je mag het drankje dat je aangeboden wordt gerust accepteren. Ga pas zitten als je een plaats krijgt aangeboden. Let op je houding: ga rechtop of licht voorovergebogen zitten met je borst vrij en je handen boven tafel. Ontspan je; de gesprekken die het beste verlopen, spelen zich af in een min of meer informele sfeer. Houdt je antwoorden zakelijk en kort. Als je de ander af en toe recht in de ogen kijkt, maak je een eerlijke(r) indruk. Als je te maken hebt met verschillende partners is het raadzaam om ze om de beurt even aan te kijken. Als je in paniek raakt, neem dan even de tijd om adem te halen of wat te drinken. Laat je niet wegsturen, maar neem aan het einde van het gesprek zelf initiatief om te vertrekken. Overigens mag je best (voor je eigen gemoedsrust) vragen naar het verloop van het gesprek.

Samenvattend: 

 • Bij de voorbereiding: 
 • Maak een lijstje met te verwachten vragen, en de antwoorden daarop 
 • Maak een lijstje met vragen voor de werkgever 
 • Neem je c.v. mee 
 • Vergeet je agenda niet 
 • Is je vervoer geregeld? 
 • Is je kleding schoon en heel? 
 • Wat betreft het gesprek: 
 • Je eerste indruk is doorslaggevend! 
 • Zorg dat je er verzorgd, maar niet overdressed uitziet 
 • Wees spaarzaam met sieraden en luchtjes 
 • Let op je houding 
 • Ontspan je 
 • Houd je antwoorden zakelijk en kort 
 • Begin niet meteen over salaris o.i.d.

Solliciteren – Netwerken, de basis van verantwoord solliciteren
De belangrijkste eerste stap bij het zoeken naar (nieuw) werk bestaat uit netwerken. Vaak vertel je ook al zonder ervan bewust te zijn aan meerdere mensen dat je op zoek bent naar een baan. Hoe meer mensen je vertelt dat je op zoek bent, hoe meer mensen wellicht iets voor je weten.

Lees alle tips over netwerken >>

Solliciteren – De Sollicitatiecentra
Om je te helpen bij het zoeken naar passend werk zou je eens kunnen aankloppen bij één van de Sollicitatiecentra. De begeleiding die het Sollicitatiecentrum je te bieden heeft, dient maar één doel: jou zo snel mogelijk aan passend werk te helpen.

De Sollicitatiecentra zijn bestemd voor werkzoekenden die klaar zijn voor de arbeidsmarkt, maar wel wat hulp kunnnen gebruiken bij het solliciteren. Inmiddels hebben al duizenden gemotiveerde werkzoekenden een training gevolgd bij dit succesvolle initiatief van het arbeidsbureau. De meeste van hen hebben ondertussen werk gevonden, waarvan zij zelf van mening waren dat het goed aansloot bij hun interesses en capaciteiten.

· je moet werkloos zijn, èn ingeschreven staan bij het arbeidsbureau
· je moet actief op zoek zijn naar werk en enige ervaring in solliciteren hebben 
· je beroepswens sluit aan bij je capaciteiten en biedt mogelijkheden op de arbeidsmarkt 
· je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift 
· je bent beschikbaar voor de hele training en vindt het prettig om in groepen te werken 

Het Sollicitatiecentrum werkt! Maar voor wie?
Om voor een training bij een Sollicitatiecentrum in aanmerking te komen, hoef je geen bepaalde (voor-)opleiding te hebben gehad, of een bepaalde werkervaring op te hebben gedaan. Je moet echter wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

Sollicitatietraining
De sollicitatietraining duurt vijf weken en neemt vier halve dagen per week in beslag. Om je een beeld te geven van je sterke kanten en je kwaliteiten, begint de groepsgewijze training met een inventarisatie hiervan. Verder wordt er aandacht besteed aan het ontwikkelen en verbeteren van vaardigheden als vacature-analyse, het schrijven van C.V.’s en sollicitatiebrieven en het voorbereiden en het oefenen van sollicitatiegesprekken. Omdat netwerken een belangrijk aspect van solliciteren is geworden, komt dit onderdeel tijdens de training ook uitgebreid aan bod. Na afloop van de training neem je deel aan de wekelijkse bijeenkomsten met je groep.

Workshops

Als je een training van vijf weken te lang vindt, maar wel behoefte hebt aan zinvolle tips van deskundigen om je persoonlijke of schriftelijke presentatie te verbeteren, dan heb je misschien iets aan één van de workshops ‘brieven’ of ‘gesprekken’. Deze workshops duren een halve dag en vinden één keer in de maand plaats. Voor deelname aan de workshops moet je ook staan ingeschreven staan bij het arbeidsbureau. 
Deelname aan de sollicitatietrainingen of de workshops kan in sommige gevallen worden vergoed door het arbeidsbureau. 
Wil je meer weten over de verschillende Sollicitatiecentra? Neem dan even contact op met het arbeidsbureau.

Werk zoeken via intermediairs 
Om de vraag naar en het aanbod aan werk op elkaar af te stemmen zijn er diverse bemiddelaars. Deze schakels tussen vraag naar en aanbod van werk noemt men de intermediairs.

Wanneer je eigen netwerkbestand van familie, vrienden en (oud-) collega’s je niet direct aan werk kan helpen, en de Gouden Gids of de (lokale) krant al evenmin resulteert in een baan, kun je de hulp van intermediairs inroepen. Intermediairs zijn er in verschillende soorten. Ze helpen personeel aan werk of bedrijven aan personeel (zenden uit of bemiddelen), òf voorzien bedrijven van personeel en materiaal (faciliteren). Je kunt intermediairs onderscheiden in:

· de arbeidsbureaus
· de uitzendbureaus 
· de detacheringsbureaus 
· de loonwerkers 
· de bureaus voor werving en selectie 
· de headhunters 
· de outplacementbureaus 

Je kunt ook zoeken naar (nieuw) werk bij:

· je eigen netwerk
· de bestanden van VacatureVizier.nl

De arbeidsbureaus
De belangrijkste taak van de arbeidsbureaus is om werkgevers aan personeel en werkzoekenden aan passend werk te helpen (liefst in vaste dienst). Om dit doel te verwezenlijken biedt het arbeidsbureau verschillende diensten aan. Afgezien van advies aan haar klanten over hoe deze het beste aan werk of personeel kunnen komen, informeren de arbeidsbureaus werkzoekenden en werkgevers over hun individuele mogelijkheden en de situatie op de regionale arbeidsmarkt. Ook kun je er terecht wanneer je vragen hebt op het gebied van je loon, arbeidsvoorwaarden, vooruitzichten en scholingsmogelijkheden. Stap eens binnen bij de vestiging bij jou in de buurt.

Sollicitatieplicht
Iedereen kan bij het zoeken naar werk de hulp van het arbeidsbureau inroepen. Sterker nog, wanneer je werkloos bent ben je verplicht om je als werkzoekende in te schrijven bij het arbeidsbureau. Dat wil zeggen, als je tenminste voor een uitkering in aanmerking wilt komen. Als je werkzoekend bent en het arbeidsbureau heeft een baan voor je gevonden, ben je verplicht hierop te solliciteren. De bemiddeling door het arbeidsbureau kost jou niets. De kosten hiervan worden betaald door het Rijk.

De uitzendbureaus
De taak van de uitzendbureaus lijkt veel op die van de arbeidsbureaus. De uitzendbureaus bemiddelen ook, maar hier ligt de nadruk op het vinden van tijdelijk(e) werk(nemers), in tegenstelling tot bij de arbeidsbureaus.

Proeftijd

Uitzendbureaus zijn bij uitstek geschikt om je te oriënteren op de arbeidsmarkt. Als uitzendkracht kun je in korte tijd een hoop ervaring opdoen in diverse functies bij verschillende bedrijven. Bovendien werkt een uitzendbaan nog wel eens als aanloop naar een vaste baan. Uitzendkrachten krijgen regelmatig na een poosje een contract aangeboden. Je zou je uitzendbaantje kunnen zien als een proeftijd. 

Goedkoop en gemakkelijk
Uitzendkrachten zijn voor bedrijven goedkoop om in te huren. Daarnaast zijn ze gemakkelijk: bedrijven kunnen elk gewenst moment aan vakkundig personeel komen voor al dan niet bepaalde tijd, zonder de rompslomp van de wervings- en selectieprocedure.

Een andere redenen van de groeiende vraag naar uitzendkrachten is dat het voor werkgevers steeds ingewikkelder wordt om personeel in vaste dienst te ontslaan.
… maar wel degelijk met rechten

Ook uitzendkrachten hebben een cao, want ook als uitzendkracht heb je bepaalde rechten. In je cao staan deze omschreven. Wist je al dat je als uitzendkracht de overeengekomen ‘arbeidsverhouding’ te allen tijde kunt verbreken? Overigens ben je wel verplicht om dat direct even te melden aan het uitzendbureau. Zij moeten namelijk voor vervanging zorgen.

Hier zit wel weer een keerzijde aan. Zolang je nog geen twee maanden voor een bepaald bedrijf hebt gewerkt, kan het uitzendbureau de arbeidsverhouding per direct beëindigen. Na deze periode heeft het uitzendbureau te maken met een aanzegtermijn, die varïeert tussen 4 en 22 werkdagen.

Wanneer je voor een uitzendbureau werkt, mag je dan nooit langer dan een jaar bij dezelfde werkgever werkzaam zijn. Ben echter langer dan 1 jaar in het zelfde bedrijf op uitzendbasis in dienst, dan is de werkgever verplicht je een contract aan te bieden.
Wanneer je in zee gaat met een uitzendbureau krijg je een exemplaar van de cao voor uitzendkrachten. Het kan geen kwaad deze eens goed te bestuderen. 
Als werkzoekende kost bemiddeling door het uitzendbureau je niets. De kosten hiervan worden betaald door de werkgever die het personeel aanneemt.

De detacheringsbureaus
Detacheringsbureaus voorzien andere bedrijven van personeel dat bij de detacheringsbureaus in al dan niet vaste dienst is. Een veel voorkomende vorm van detachering is het uitzenden van personeel naar een ander bedrijf in het buitenland, bijvoorbeeld als onderdeel van een opleidings- of trainingsprogramma, of in het kader van een project in het buitenland.

Een detacheringsovereenkomst wordt afgesloten in overleg met de detacherende organisatie waar je in dienst bent, waardoor je dus wordt uitgeleend of gedetacheerd. Dit kan zijn voor de duur van een project òf voor een bepaalde periode. Als je in dienst voor onbepaalde tijd wilt komen, dan is het een kwestie van solliciteren bij de organisatie waar je bent gedetacheerd of tijdelijk geplaatst.

Detachering is er in verschillende vormen. Zo zijn er:
· ‘zuivere’ detacheringsvormen: detachering met een specialistisch karakter. Dit is de meest voorkomende vorm van detachering. Toezicht en leiding liggen bij de uitlener. Bij de inlener is sprake van ongebruikelijke arbeid, gekoppeld aan een bepaald project voor een bepaalde duur. Bijvoorbeeld: arbeidspools in de haven of beveiligings- en schoonmaakwerkzaamheden bij derden. 
· ‘onzuivere’ detacheringsvormen: het tegen vergoeding ter beschikking stellen van werknemers aan een ander bedrijf. De werknemers verrichten arbeid die gebruikelijk is in het inleenbedrijf. Als werknemer kan je op verschillende manieren gecontracteerd zijn. Deze vorm komt steeds vaker voor, waarbij de werknemer vaak een arbeidsovereenkomst heeft met het detacheringsbureau. 
· mengvormen 
Uitzending door een bemiddelingsbedrijf kost de werknemer niets. De kosten worden betaald door het inleenbedrijf.

De loonwerkers
De loonwerkers werken op projectbasis, waarbij het uitleenbedrijf een volledig pakket met machines en personeel levert. Dit gebeurt veel in bijvoorbeeld de agrarische sector. Agrariërs huren wel eens loonwerkers in tijdens bijvoorbeeld een rooiperiode. Hierdoor hoeven zij zelf de grote (en dure) machines die hierbij nodig zijn, niet zelf aan te schaffen.

Als loonwerker ben je in dienst van het loonbedrijf. De arbeidskosten van de loonwerkers worden betaald door het bedrijf dat van de diensten van de loonwerkers gebruikt maakt.

De bureaus voor werving en selectie
Deze bureaus bemiddelen in zeer gespecialiseerd personeel, dat men zo gauw niet zoekt in de bestanden van de arbeids- of uitzendbureaus. Soms wil een bedrijf bijvoorbeeld niet dat een vacature openbaar wordt, of wil niet aan een wervings- en selectieprocedure.

Als werknemer kosten de diensten van het bureau voor werving en selectie niets. Een werkgever moet er echter een hoge prijs voor betalen.

De headhunters
Headhunters zijn geen officiële intermediairs. Zij worden benaderd door bedrijven om zeer gespecialiseerd personeel op te sporen en eventueel weg te trekken bij andere bedrijven. Headhunters hebben doorgaans geen vergunningen om te bemiddelen.

De kosten die de headhunter maakt, worden betaald door het bedrijf dat van zijn diensten gebruikt maakt.

De outplacementbureaus
De outplacementbureaus bieden professionele hulp bij het vinden van een andere baan, bijvoorbeeld na ontslagaanzegging. Wanneer een bedrijf grote groepen mensen laat afvloeien, om wat voor reden dan ook, kan het ervoor kiezen de hulp van een outplacementbureau in te roepen, om toch na het ontslag enige zorg te dragen voor de toekomst van de ontslagene(n). De voormalige werknemer heeft hierbij inspraak met betrekking tot de keuze van het bureau.

De kosten van de bemiddeling door de outplacementbureaus worden betaald door het bedrijf dat van de diensten van het bureau gebruikt maakt.