• Vast
 • Haarlem
 • € 4778 per maand
 • Postcode: 2021 CA

BMC

Jouw belangrijkste opdracht en uitdaging? Komen tot een integrale advisering bij de vraag of de ruimtelijke ontwikkelingen in het landelijk gebied ook passen in de beschikbare ruimteén gewenst zijn. Dat kunnen bijvoorbeeld woningbouwontwikkelingen zijn, de aanleg van natuur en bos (uitvoering Provinciaal Plan Landelijk Gebied) of de aanleg van hoogspanningsleidingen, transformatiestations, windmolens en zonnepanelen (uitvoering Energietransitie). Hierbij kijk je naar de consequenties voor natuur, landschap, water, mobiliteit, energie en een gezonde leefomgeving. Complex? Voor een ander wellicht, maar voor jou een interessante ruimtelijke puzzel!

Met de invoering van de Omgevingswet wil de overheid de regels van de fysieke leefomgeving vereenvoudigen en samenvoegen. Samenwerken, vertrouwen in elkaar en respect voor elkaars belangen bij de ontwikkelingen in het fysieke domein is het uitgangspunt van de provincie en gemeenten. 

Jouw aandacht gaat uit naar concrete gemeentelijke en provinciale plannen voor een locatie. Voor een aantal gemeenten ben jij accounthouder waardoor je in nauw contact staat met de gemeente. Je stimuleert de gemeenten in een goede taakuitvoering, waarin gemeenten er rekenschap van geven de provinciale belangen te hebben meegewogen in hun plannen. Vroegtijdig overleg tussen partijen in dit proces is nodig, waarbij jij, samen met jouw collega adviseurs RO, de provinciale belangen weet te borgen in gemeentelijke omgevingsvergunningen of omgevingsplannen. Je bent daarbij begeleidend en meedenkend vanuit jouw expertise over wetten en regels en jouw gebiedskennis. Binnen de provinciale organisatie werk je samen met verschillende beleidssectoren om te komen tot integrale afwegingen en resultaten. 

Je gaat met de volgende werkzaamheden aan de slag: 

 • Je gaat gemeenten adviseren in de Kop van Noord-Holland, West-Friesland en regio Alkmaar over ruimtelijke plannen (initiatief, voorontwerp, ontwerp, definitief) op basis van de Omgevingsverordening. 
 • Je adviseert je provinciale collega’s in de gebiedsprocessen Provinciaal Plan Landelijk Gebied en bij de projecten Energietransitie Landelijk Gebied.
 • Je overlegt en adviseert de gedeputeerde RO en GS over gemeentelijke ruimtelijke initiatieven en plannen door het opstellen van stafnota’s en nota’s GS. 
 • Je beantwoordt Statenvragen.
 • Je bereidt zo nodig een bestuurlijk overleg over gemeentelijke ruimtelijke plannen voor.
 • Daarnaast adviseer je over het inzetten van ruimtelijke instrumenten/rechtsmiddelen zoals zienswijzen, reactieve aanwijzingen, bezwaar en beroep.

Hierkrijg je een beeld van hoe een gemiddelde werkweek eruit ziet.

Wat is nog meer belangrijk om te weten?

 • Je komt te werken in een team met betrokken en deskundige collega’s die je graag wegwijs maken.
 • Je werkt intensief samen met collega’s van verschillende beleidssectoren om tot resultaten te komen. De sector Juridische Zaken spreek je over eventueel te volgen juridische procedures.
 • Je informeert je collega’s over relevante planologisch-juridische ontwikkelingen in wet- en regelgeving.

Samen met provinciale en gemeentelijke collega’s werk je mee aan de omvangrijke veranderingen in het fysieke domein in het licht van de invoering van de Omgevingswet.

Door die veranderingen kan ook de scope van de werkzaamheden wijzigen vanwege een veranderende provinciale werkwijze.

Ervaring

 • Minimaal hbo werk- en denkniveau.
 • Een opleiding op het gebied van ruimtelijke ordening en/of juridisch-planologische kennis is een pré.
 • Je bent op de hoogte van actuele jurisprudentie en weet je deze toe te passen.
 • Minimaal 3 jaren relevante werkervaring.

Voorwaarden

 • Een bruto jaarsalaris in schaal 10 (max€ 73.332) bij een 36-urige werkweek, afhankelijk van je eerder opgedane kennis en ervaring. Dit is inclusief een Individueel Keuzebudget (IKB) van 22% dat je kunt gebruiken voor bijvoorbeeld extra vrije dagen.
 • Een jaarlijkse salarisverhoging van 3%, tot aan het einde van je schaal.
 • Een opleidingsbudget van€ 5.000,- per 5 jaar.
 • Veel vrijheid, flexibiliteit en verantwoordelijkheid.
 • Een jaarcontract, met de intentie je aan het einde van dat jaar een vast contract aan te bieden.
 • Goede balans tussen werk en privé: bij ons is 36 uur fulltime. Wil je minder werken? In overleg is veel mogelijk.

En dat is nog niet alles. Lees op www.noord-holland.nl/werkenbij waar je als collega bij Noord-Holland verder op kunt rekenen.