• Detachering
 • Maastricht
 • € per uur
 • Postcode: 6211 CH

Yacht

Ben jij een gedreven bouwkundig of elektronisch professional met kennis van zaken en passie voor beheer en onderhoud van de openbare ruimte? Krijg je energie van strategisch beleid vertalen naar de uitvoering? Communiceer je makkelijk, kun je verbinden en met overtuiging adviseren? Dan is deze functie als Beheerder Civieltechnische kunstwerken en Technische installaties een mooie rol voor jou. Je bent hierbij verantwoordelijk voor het planmatig beheer en onderhoud van de Civiele kunstwerken en Technische installaties in gemeente Maastricht. Dit doe je binnen een uniek deel van de gemeente: het Regiebureau binnen Stadsbeheer.

Werken voor Maastricht

In Maastricht werken 1700 collega’s, 125.000 inwoners, externe partners, het college en de raad voor een prachtige stad en de regio. Samen tillen we bijzondere projecten van de grond.

Kleine en grote bedrijven vinden hun ideale plek in de stad. Een stad van‘leven en laten leven’, maar ook van zorgen voor elkaar. Een stad met allure die groot genoeg is voor interessante opgaven en klein genoeg om elkaar te kennen.

De gemeente Maastricht streeft ernaar een wendbare, integraal werkende en resultaatgerichte organisatie te zijn, die flexibel inspeelt op kansen en ontwikkelingen in onze omgeving. We stimuleren en bieden ruimte voor creativiteit en initiatief en helpen elkaar autonomer te werken. De gemeente Maastricht heeft aandacht voor haar medewerkers en daarmee voor jouw persoonlijke en professionele behoeften, wensen en drijfveren, ongeacht je levensfase. We zijn een organisatie die een gezond, veilig en aantrekkelijk werkklimaat biedt voor iedereen.

Stadsbeheer:‘van stadsuitvoering naar stadsbeheer’

Het organisatieonderdeel Stadsbeheer is volop in beweging en ontwikkeling. Met een nieuwe missie, visie en organisatiestructuur is Stadsbeheer dé beheerorganisatie van gemeente Maastricht. Zij werkt op een duurzame en innovatieve manier samen met inwoners, bedrijven en sociaal-maatschappelijke partners aan een schone, hele en technische veilige openbare ruimte. Denk hierbij aan producten als afval en schoon, openbaar groen&bomen, rioleringen&water, verhardingen, openbare verlichting en civiele kunstwerken. Wij zetten ons in om de openbare ruimte slimmer te beheren en onderhouden.

Stadsbeheer ontwikkelt zich tot een eigentijdse overheidsorganisatie met een sterke sociaal maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het implementeren van assetmanagement hoort hier vanzelfsprekend bij.

Het“Regiebureau” is één van de vier nieuwe teams binnen Stadsbeheer en is dé schakel tussen beleid en uitvoering. Het Regiebureau is verantwoordelijk voor het vertalen van het strategisch beleid naar de uitvoering en is daarmee dé schakel tussen beleid en uitvoering. Binnen het Regiebureau worden beheervisies, leidraden en beheerplannen opgesteld. Ook wordt binnen dit team uitvoering gegeven aan directievoering en toezicht.

Het areaal van de civieltechnische kunstwerken bestaat uit ruim 500 civieltechnische kunstwerken, waarvan er 394 eigendom zijn van de gemeente. Vijf daarvan zijn grote bruggen over de Maas. Daarnaast is eréén tunnel in het centrum die een belangrijke verbinding is en toegang biedt tot de centrale parkeergarage. Een deel van het areaal ligt in en rond het historisch centrum en heeft naast haar functie ook een historische waarde. De totale kapitale waarde van het areaal is bepaald op 260 miljoen euroen voegt duidelijke waarde toe aan de bereikbaarheid en leefbaarheid van de stad Maastricht.

De technische installaties bestaat uit hoofdzaak uit openbare verlichting. De openbare verlichting draagt bij aan de sociale-en verkeersveiligheid, en aan een prettig, harmonieus straatbeeld in de gemeente Maastricht. Het huidige openbare verlichting (OVL)-areaal bestaat uit ca 22.300 lichtmasten, ca 22.400 armaturen en 23.000 lichtbronnen. De Gemeente Maastricht brengt mens&natuur samen door te kiezen voor vleermuisvriendelijke verlichting waar mogelijk en/of nodig. Duurzaamheid staat hoog op de politieke agenda. We zetten in op het verlagen van het energieverbruik als ook het toepassen van duurzaam geproduceerde en herbruikbare materialen.

Ervaring

 • Het team bestaat uit 2 senior medewerkers, een directievoerder en een toezichthouder. Als“Beheerder Civieltechnische kunstwerken en Technische installaties” ben je verantwoordelijk voor het planmatig beheer en onderhoud van de Civiele Kunstwerken en Technische installaties. Je werkt daarbij nauw samen met de beleidsmedewerkers en projectleiders van Beleid en Ontwikkeling en de uitvoerende teams binnen je eigen afdeling. Je adviseert management en bestuur proactief en op verzoek over de beheeractiviteiten op jouw vakgebied Civiele Techniek. Om goed te kunnen adviseren en om vanuit beheerperspectief een goede bijdrage te kunnen leveren, volg je vak relevante ontwikkelingen
 • Je vertaalt strategisch beleid naar de uitvoering. Dit doe je o.a. door het opstellen van beheerplannen en leidraden
 • Je volgt ontwikkelingen in de wet- en regelgeving en vertaalt deze naar financiële consequenties voor Stadsbeheer
 • Je bent de vakspecialist op het brede terrein van civiele kunstwerken en technische installaties en levert daartoe input voor aanbestedingen en contracten
 • Je werkt nauw samen met de contractbeheerder
 • Je draagt zorg voor de opdrachtverstrekking voor klein en groot onderhoud. Daarbij verzorg je de voorbereiding van de civieltechnische werken en bewaak je de voortgang van de processen
 • Je neemt deel aan projecten en programma’s binnen het vakgebied civiele techniek
 • Je hebt een verbindende rol tussen beleidscollega’s en collega’s in de uitvoering
 • Je bent in- en extern het aanspreekpunt en de vraagbaak op het gebied van civiel techniek en technische installaties
 • Je bent budget verantwoordelijk voor de producten in het vakgebied civiele techniek en technische installaties en levert als zodanig een bijdrage aan de p&c-cyclus

Voorwaarden