• Detachering
 • Haarlem
 • € 5564 per maand
 • Postcode: 2021 CA

BMC

De provincie wil kansen bieden voor bedrijvigheid en economische groei, en tegelijkertijd zorgen voor een gezonde leefomgeving. Denk aan het Noordzeekanaalgebied waar de wens is voor ruimte voor industrieén voor woningbouw. Of neem de vergroening van Tata Steel, waarbij een verbouwing die uiteindelijk zal leiden tot geluidsreductie eerst zelf geluidsoverlast oplevert. Steeds maak jij samen met betrokkenen, zoals gemeenten, bedrijven en omwonenden, de juiste afwegingen.

Jouw focus ligt op de thema’s geur en geluid. Waar ga je concreet mee aan de slag?

 • Een nieuw actieplan geluid. Hierin optimaliseer je het huidige beleid en geef je aan welke maatregelen concreet genomen kunnen worden om het lawaai van de provinciale wegen te verminderen. Denk hierbij aan het aanbrengen van stille verhardingen en geluidsisolatie. 
 • Industrielawaai. Om vijf industrieterreinen in Noord-Holland ligt een geluidszone. Buiten deze geluidszone moet de geluidsbelasting van alle bedrijven op het terrein onder een limiet blijven. Vanuit jouw rol toets je het geluid binnen de geluidszones, wat mede bepalend is voor de vestiging van bedrijven. Een interessante opgave in het Noordzeekanaalgebied waar met de energietransitie en de transitie naar een circulaire economie grote veranderingen gaan plaatsvinden.
 • Schiphol is de verantwoordelijkheid van de nationale overheid, maar er is een aantal regionale luchthavens waar de provincie bevoegd gezag is. Ook hier geldt dat geluid onderdeel is van de hinderbeleving. In deze dossiers mag jij je buigen over de ruimtelijke mogelijkheden vanuit de gezonde leefomgeving. 
 • Geur en geluid gaan vaak hand in hand. Waar geluidshinder speelt, is ook vaak sprake van bijvoorbeeld slechte luchtkwaliteit, stankoverlast en schadelijke stoffen. Waar er rondom geluidshinder duidelijke regelgeving is, ontbreekt die op het vlak van geur. Jij bent betrokken bij het opstellen van helder beleid, dat je vervolgens uitvoert. Hierbij zet je sterk in op het beter meetbaar maken van geuroverlast zodat we dit gerichter kunnen aanpakken.

Natuurlijk staan jouw dossiers nooit op zichzelf. Zo raken ze vaak dossiers rondom lucht- of bodemkwaliteit. Als beleidsadviseur werk je binnen je team Gezonde Leefomgeving dan ook intensief samen met je collega’s die zich richten op andere milieuvraagstukken of opgaven. Samen met hen kijk je integraal naar wat nodig is om de leefomgeving gezonder te maken. Dit betekent dat je, naast je primaire dossiers, ook andere dossiers oppakt. Door deze onderlinge versterking bereiken we een grotere gezondheidswinst. Bovendien biedt het jou afwisseling en uitdaging!

Klikhiervoor een indruk van jouw werkweek in deze rol. 

Wat is nog meer belangrijk om te weten?

 • Wist je dat geur een grotere hinderbeleving geeft dan geluid? Zo gaan de meeste bewoners klachten over geur, gevolgd door klachten over geluid. 
 • Je opereert in een van de drukste provincies van het land waar industrie en bewoners elkaar overal treffen
 • Je bezoekt probleemlocaties om de lokale omstandigheden te kunnen beoordelen. Tijdens deze bezoeken voer je gesprekken met belanghebbenden en hiervan maak je rapportages en aanbevelingen.

Ervaring

Ben jij een ervaren beleidsadviseur met interesse voor de inhoud? De provincie is niet op zoek naar een deskundige op het gebied van geur en geluid, maar naar een nieuwe collega die deze thema’s interessant vindt.

Wat vraagt deze functie van je?

 • Minimaal hbo-niveau, bijvoorbeeld in milieukunde, sociale geografie of planologie.
 • Ervaring met werken in een netwerkomgeving met meerdere partijen die verschillende belangen hebben.
 • Je begrijpt het openbaar bestuur en de politiek-bestuurlijke besluitvorming.

Voorwaarden

Je komt te werken in een team van 20 directe collega’s die zich bezighouden met het onderwerp leefomgeving. De provincie Noord-Holland is een aantrekkelijke werkgever. Er heerst een fijne, collegiale sfeer en je leert snel nieuwe mensen kennen. Je komt terecht in een team van behulpzame collega’s. Ook biedt deze baan interessante toekomst- en carrière perspectieven. 

En wat krijg je nog meer?

 • Een bruto maandsalaris van max.€ 5.564,- o.b.v. een 36-urige werkweek.
 • Een jaarcontract met de intentie het om te zetten naar een vaste aanstelling.
 • Je kunt gebruik maken van een Individueel Keuzebudget van 22% van je jaarsalaris. Hiermee bepaal je zelf of je verlof of een fiets koopt, en wanneer je vakantiegeld en je 13e maand betaald wilt krijgen.
 • Een gezonde balans tussen werk en privé. Bij ons is 36 uur een fulltime werkweek. Ook minder werken is in overleg mogelijk. 
 • Een thuiswerkplek wordt voor jou geregeld!
 • Een volledige vergoeding van woon-werkverkeer en dienstreizen bij gebruik van openbaar vervoer.
 • Een opleidingsbudget van€ 5.000,- per 5 jaar. Daarnaast zijn er andere opleidingsmogelijkheden, omdat wij waarde hechten aan persoonlijke ontwikkeling.

Je ontvangt een netto bijdrage van€125 euro per jaar voor alle activiteiten op het gebied van beweging, zoals het lidmaatschap van je sportvereniging. 

Lees op www.noord-holland.nl/werkenbij waar je als collega bij Noord-Holland verder nog op kunt rekenen.