• Detachering
  • Voorhout
  • € per uur
  • Postcode: 2215 JK

BMC

Er staat een grote opgave om dit team om te turnen naar een team dat weet waar ze voor staan, integer handelen en een visitekaartje is voor de gemeente. Het team heeft een aantal jaren geen juiste sturing gehad, van oudsher gebruiken meegenomen en de vrijheid gehad en genomen waar (mogelijk bewust en/of onbewust) niet integer te handelen uit voort is

gevloeid.

Taken om op te pakken

– Afspraken maken en vastleggen omtrent werktijden, pauzetijden, overwerk, roosters/diensten, piket, gladheid, declaraties, Reglement in het bezit nemen van goederen en/of privegebruik materieel en gereedschap, stallen/opslaan eigen goederen op gemeenteterrein

– Afspraken maken en vastleggen omtrent inkoopbeleid, meenemen 4-ogen principe, wie heeft welke verantwoordelijkheid, wie is tekenbevoegd, wie rapporteert wat, wanneer aan wie.

– Milieustraatregelment. Op orde brengen milieustraat, wie is waar ben je verantwoordelijk voor, wie registreert, rapporteert, roept af (dit is in overleg met team Beheer omdat zij de milieustraat in beheer hebben)

– 4-ogen principe inregelen op alle panden en terreinen die in gebruik zijn bij de Buitendienst. Wie is eigenaar, wie is gebruiker, wie is verantwoordelijk voor de toegang, wat zijn de afspraken, inclusief camaratoezicht en alarminstallaties.

– Gedragscode voor de werf. De medewerkers meer bewust maken van waar ben je zelf verantwoordelijk voor, wat is integriteit.

– Vastleggen omgang met inwoners en bedrijven

– Werkkleding voorschriften

– Veiligheidsvoorschriften

– Gereedschapbeheer, wagenparkbeheer optuigen

– Verbod op inleveren eigen afval

– Input leveren aan organisatie voor Alcohol, Medicijnen en Drugsbeleid

– Toegang van de werf aanpassen door middel van druppellezers (af van allerlei sleutels)

Acties uit lopende zaken

– Opruimen van alle terreinen en panden die de buitendienst gebruikt (vanuit onderzoek ruimtebehoefte buitendienst)

– Inconveniententoelage (gestart om ter verhogen, nu nog rond de 55 euro bruto per maand)

– Protocol werken in extreem warm of extreem koud weer (ligt al een concept)

– Onderhandse aanbesteding raamcontract werkkleding

– Aanbesteden inkoop materieel, materieel, gereedschappen.

Ervaring

Functie eisen

– Je spreekt de taal van de buitendienst en begrijpt de cultuur;

– Je bent opgewassen tegen mentaal krachtige en dominante medewerkers, maar ook vriendelijk genoeg om medewerkers die onzeker zijn, onderdrukt zijn, veiligheid te bieden.

– Je brengt orde in bedrijfsvoering, processen, afspraken, protocollen team Buitendienst, die alles ook gelijk zoveel mogelijk kan toetsen of we voldoen aan de regels voor VIC

Voorwaarden

Opdracht kan ingevuld worden als zelfstandige of in loondienst. Tarief of salaris wordt met de recruiter afgestemd.