Yacht

Ben je een toegewijde ecoloog met een passie voor het behoud van natuurlijke omgevingen en biodiversiteit? Wil je de kans krijgen om bij te dragen aan de duurzaamheid van diverse gemeenschappen? Wij zijn op zoek naar ecoloog dat wil samenwerken met meerdere gemeenten in Nederland om lokale ecosystemen te beschermen en te verbeteren.

De ecoloog is verantwoordelijk voor:

  • Advisering op het gebied van ecologisch beheer en ontwikkeling van ecologie binnen projecten;
  • Advisering bij opstellen van beheer- en onderhoudscontracten op ecologische aspecten;
  • Het uitzetten en beoordelen van ecologische onderzoeken;
  • Het zijn van een aanspreekpunt en vraagbaak voor de interne organisatie.

Je vormt een belangrijke schakel tussen de ecologen bij de afdeling Ruimte (die het strategisch beleid maken) en het beheer en de projecten die bij de afdeling RUV is belegd. In deze samenwerking worden de bestuurlijke doelen ten aanzien van ecologie, biodiversiteit, beheerbaarheid en beleving van de groene openbare ruimte in de stad vertaald naar beleid en uiteindelijk uitvoering.

De afdeling waar je gaat werken als ecoloog:

De afdeling Ruimtelijke Uitvoering beheert de openbare ruimte en leidt aanpassingen in goede banen. Kennis van de openbare ruimte en nauwe samenwerking met partijen in de markt zijn essentieel. De medewerkers zijn regisseur bij projecten voor ontwikkeling, aanleg en beheer van de openbare ruimte. Daarnaast zorgen zij voor het contractbeheer. De afdeling is opgebouwd als een keten van programmeren, contracteren en realiseren. De teamindeling is hierop afgestemd. Er zijn vier teams: Programma, Vakspecialisten, Contractspecialisten en Realisatie.

De functie:

Binnen het team Vakspecialisten werken ontwerpers en adviseurs aan het beheer en het onderhoud van de openbare ruimte. Ze houden de status in de gaten van bijvoorbeeld het groen, speelvoorzieningen, verkeersregelinstallaties, parkeerverwijzing, openbare verlichting en riolering. Aan de hand van integrale kaders en sectorale richtlijnen die door hen worden opgesteld en meegegeven, toetsen zij het product dat door derden (markpartijen) wordt voorbereid. Zij passen samen met de markt innovaties toe binnen het beheer van de openbare ruimte en beheersen de risico’s.

Ervaring

·        Je hebt een relevante afgeronde HBO/WO opleiding en minimaal 1 jaar werkervaring;

·        Ervaring met gemeentelijke organisaties is een pré;

·        Je beschikt over een ruime flora- en fauna-soortenkennis en–interesse;

·        Je hebt een goede lokale kennis of interesse deze te ontwikkelen;

·        Je begrijpt wat de behoeften zijn van diverse stakeholders en je kunt omgaan met tegengestelde belangen.

Voorwaarden

Startdatum: In overleg

Duur: 6 maanden (1-6-2024) met optie tot verlenging

Inzet: 24 tot 36 uur per week

Inschaling ecoloog: Schaal 10 CAO Gemeenten