• Detachering
 • Amsterdam
 • € 5800 per maand
 • Postcode: 1011 RM

Yacht

Binnen de HRM Concern-afdeling, Business Control&Kwaliteit HRM, speelt de rol van Kwaliteitscontroller een cruciale rol. De afdeling BC&K HRM verzorgt informatie en analyse gericht op de beheersing, sturing en verantwoording. BC&K helpt proactief de directeur HRM en het DT HRM te sturen op de tactische en strategische doelstellingen en is de onafhankelijke en kritische adviseur en specialist ten aanzien van financiën, kwaliteit&bedrijfsvoering. Hiertoe vertaalt BC&K beleid naar prestatieafspraken, financiële impact, risicoanalyses en managementinformatie.

Als Auditor ben je een volwaardige gesprekspartner voor het management. Je bent de contactpersoon voor alles wat te maken heeft met de kwaliteit van de organisatiebrede Planning&Control-cyclus, projecten en het gebruik van organisatiebrede kwaliteitsinstrumenten. Je ondersteunt het management bij het analyseren en voortdurend verbeteren van effectiviteit, kwaliteit, efficiëntie, klantgerichtheid en kostenstructuur. Om dit te bereiken, vertaal je beleidsinitiatieven naar meetbare prestatieafspraken, kwaliteitsbeoordelingen, audits, risicoanalyses en managementinformatie.

Je analyseert het beheer en de controle van processen en (veranderings)projecten, met bijzondere aandacht voor kwaliteitsborging en risicobeheer. Hiervoor voer je interviews, bestudeer je dossiers en overleg je met collega’s. Op basis van je bevindingen en observaties kom je tot een goed onderbouwde conclusie over risico’s en breng je advies uit om de situatie te verbeteren. Je rapporteert hierover en bespreekt de aanbevelingen met het verantwoordelijke management.

Als Auditor werk je nauw samen met de Kwaliteitsadviseur, de controllers, HRM-managers en hoofden, de Business Service Organisatie, en de coördinatoren van Informatiemanagement en Procesmanagement binnen het team KRB van FEZ. Je rapporteert aan het hoofd van BC&K HRM. Je levert een bijdrage aan de verdere professionalisering van het BC&K-team en krijgt de kans om je te ontwikkelen binnen een professionele organisatie met veel vrijheid en ontwikkelingsmogelijkheden.

In kort omvatten jouw verantwoordelijkheden onder andere:

 • Het faciliteren en coördineren van interne evaluaties van het kwaliteitsmanagementsysteem binnen HRM Concern, evenals andere kwaliteitsonderzoeken, en het actief bijdragen aan de uitvoering ervan.
 • Het identificeren van bedrijfsrisico’s, waarbij je beheersmaatregelen adviseert en de voortgang van genomen acties monitort.
 • Het opstellen van een auditplanning en zelf interne audits uitvoeren, inclusief het opstellen van hoogwaardige auditrapporten en de onderliggende auditdossiers.
 • Actief werken aan het verbeteren van kwaliteitsmanagement binnen HRM Concern.
 • Het analyseren van informatie binnen de organisatie met betrekking tot dienstverleningskwaliteit en het opstellen van heldere rapportages hierover.
 • Je fungeert als een waardevolle gesprekspartner voor inhoudelijke en procesgerelateerde zaken.
 • Samen met je collega Kwaliteitscontroller ben je het centrale aanspreekpunt voor kwaliteitsmanagement binnen HRM Concern.

Ervaring

 • Minimaal een HBO-diploma met een sterke voorkeur voor vakgebieden als Bedrijfskunde, Kwaliteits- en Procesmanagement, en Bedrijfseconomie.
 • Actuele kennis van kwaliteitsmanagement, risicomanagement en auditing als specifieke vakgebieden.
 • Bij voorkeur enkele jaren werkervaring op het gebied van kwaliteitsmanagement, risicomanagement en auditing binnen een vergelijkbare organisatie.
 • Ervaring in het zelfstandig opzetten en uitvoeren van audits, zowel individueel als in teamverband.
 • Ervaring met of affiniteit voor HRM-control.
 • Analytische vaardigheden, resultaatgerichtheid, eigenaarschap en het vermogen om de juiste prioriteiten te stellen.
 • Sterke adviesvaardigheden en initiatief om verbeteringen te realiseren.
 • Duidelijke, open communicatie.
 • Een ontwikkelde organisatiesensitiviteit met een brede focus op samenwerking.
 • Bereidheid om te werken in een dynamische en uitdagende omgeving die voortdurend evolueert.

Voorwaarden

 • Salaris tussen€ 4233 en € 5767 per maand op basis van 38u. Afhankelijk van kennis en ervaring;
 • Aantal uren: 32 tot 38 uur per week;
 • Dertiende maand en 8% vakantiegeld;
 • Ruim aanbod van opleidingen;
 • Netwerk van professionals;
 • Keuzeplan arbeidsvoorwaarden;
 • Goede pensioenvoorziening;
 • We werken hybride; thuis en op kantoor;
 • Werklocatie hoofdkantoor UWV, naast Station Sloterdijk.