• Vast
 • Nederland
 • € per uur
 • Postcode: 3768 MN

BMC

BMC is hét expertisebureau in de publieke sector. BMC voert hoogwaardige onderzoeks- en adviesopdrachten uit binnen diverse werkvelden, waaronder binnen het onderwijs. Daarnaast biedt BMC ondersteuning bij de implementatie van verbeteringen in beleid en uitvoering. Werken als Managing consultant bij BMC betekent adviseren op topniveau. Praktijkgericht werken aan oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken op strategisch niveau. 

Voor jou als Managing Consultant betekent dit dat je geen uitdaging uit de weg gaat, dat je altijd op zoek gaat, samen met de opdrachtgever, naar de beste oplossingen. Hierbij durf je buiten de gebaande paden te denken en vooruitstrevend te zijn. Vooroplopen in het vernieuwen en verbeteren van het onderwijs is een drive, die er voor zorgt dat jij als toonaangevend wordt gezien binnen de verschillende markten van het onderwijs van het PO tot aan het HBO. Of je hebt de ambitieén competenties om toonaangevend te worden. 

Vooroplopen doe je door zichtbaar te zijn. Dit kan bijvoorbeeld door middel van publiceren, gastspreker te zijn op verschillende podia of een blog te schrijven. Maar we horen ook graag van jou wat jouw visie hierop is. Zo leren we van elkaar en werken we met elkaar om BMC een sterk merk te laten zijn en te blijven. 

Jouw rol

Als Managing Consultant kom je vast in dienst bij BMC. Vanuit die hoedanigheid pak je opdrachten op bij verschillende opdrachtgevers. Soms ook meerdere opdrachten tegelijk. De opdrachten zijn gericht op het verbeteren van de strategie, beleid en/ of uitvoering, waarbij altijd de“eindgebruiker” centraal staat. Omdat opdrachten werkveld overstijgend kunnen zijn, werk je geregeld in teams met verschillende expertises. Dit maakt dat in jouw rol geen dag hetzelfde is en je elke dag weer voor nieuwe uitdagingen komt te staan. 

Ervaring

Wij vragen

Allereerst, vakmanschap. Je hebt ongeveer 10 jaar ervaring binnen het werkveld of als adviseur en mede daardoor ben je op de hoogte van alle ins en outs binnen het onderwijs. Je houdt de trends bij en leest alle relevante vakliteratuur en onderzoeken. Daarnaast heb je specifieke kennis en ervaring opgebouwd binnen de expertiselijn‘Duurzame schoolontwikkeling. 

Het huidige aanbod vanuit het programma Duurzame Schoolontwikkeling bestaat uit:

 • Scholing- en trainingen gericht op het versterken van het kwaliteitsbeleid en leiderschap van scholen voor het primair onderwijs en de VVE;
 • Het begeleiden en uitvoeren van zelfevaluaties of audits in PO, VO, SO, VSO en SBO;
 • Intervisie, coaching en begeleiding van leidinggevenden en teams;
 • Het herontwerpen van onderwijsprogramma’s (primair onderwijs, vmbo /mavo-havo-vwo);
 • Analyses van bestuurlijk vermogen
 • Opleiden van auditoren. 

De bovengenoemde opdrachten vragen om specifieke inhoudelijke expertise. We verwachten dan ook dat de adviseur:

 • kennis heeft van de actuele werkwijze van de inspectie en het toetsingskader;
 • kennis heeft van de belangrijke voorwaarden voor goed onderwijs: (onderwijskundig) leiderschap, professionele cultuur, en kwaliteitsbeleid;
 • ervaring heeft met het bestuurlijk handelen in relatie tot kwaliteit van onderwijs; 
 • bovengemiddelde kennis heeft van het onderwijsleerproces; leerstofaanbod, algemene instructieprincipes, vakinhoud en vakdidactiek, leerlingenondersteuning e.d.;
 • scholen ondersteunt bij het verrichten van praktijkonderzoek langs heldere methodische lijnen; 
 • besturen ondersteunt bij analyse en herontwerp van het kwaliteitsbeleid en bestuurlijk handelen; 
 • kwaliteitsgegevens systematisch analyseert en synthetiseert. 

Door jouw kennis en ervaring heb je een voortrekkersrol in het delen van kennis en expertise en weten collega’s binnen of buiten jouw huidige werkomgeving jou te vinden als vraagbaak. 

Daarnaast heb je een goed oog voor commerciële kansen. Je hebt al een sterk en relevant netwerk bijvoorbeeld binnen koepelorganisaties en bij bestuurders van onderwijsinstellingen, ministeries of binnen de wetenschap. De kansen die hieruit voortkomen weet je te verzilveren en uit te breiden, voor jezelf en voor jouw collega’s binnen BMC.Ook hierin ben je op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en weet jij hoe je deze kennis commercieel kan benutten. 

Tot slot, ben je je sterk bewust van je omgeving. Dat wil zeggen dat je oog hebt voor belangen, behoeften en persoonlijkheden van mensen die betrokken zijn bij jouw werkomgeving (opdrachtgevers en/of collega’s). Je hebt een goed gevoel voor (onderliggende) verhoudingen en weet hierop jouw manier van communiceren aan te passen. Collega’s en opdrachtgevers vinden het daardoor prettig om met je samen te werken, maar waarderen net zo goed jouw kritische blik en krachtige analyses. 

Voorwaarden

Wij bieden

We werken met een team van managing consultants en senior adviseurs samen aan opdrachten op het gebied van duurzame schoolontwikkeling. Ieder vanuit zijn eigen expertise en ervaring. Adviseurs kunnen terugvallen op een uitgebreide toolbox aan (wetenschappelijk) onderzoek, methodieken en instrumenten. Voortdurend werken we aan de doorontwikkeling van deze toolbox om besturen en scholen zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen bij hun vragen.