• Detachering
 • Lelystad
 • € per uur
 • Postcode: 8231 CK

Yacht

Wat ga je doen als Senior Juridisch Adviseur?

Binnen deze opdracht ben je verantwoordelijk voor de (strategische) juridische advisering aan het onafhankelijke Programmabureau Samen Lelystad Oost. Samen Lelystad Oost is een Programmabureau – waar meerdere programma’s onder vallen – dat zich richt op het versterken van de Zuiderzeewijk, Atolwijk, Boswijk en Waterwijk in Lelystad. Lelystad Oost is een van de oudste stadsdelen van Lelystad. Het bestaat uit groene, ruime wijken waar mensen met veel plezier wonen en voor elkaar zorgen. Bewoners hebben dagelijkste maken met sociaal maatschappelijke problemen die niet van de een op de andere dag kunnen worden opgelost. Inwoners, maatschappelijke partners, ondernemers en gemeente werken structureel samen in het versterken en verder ontwikkelen van de wijken in Lelystad Oost. Het Programma Samen Lelystad Oostis onderdeel van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV). De juridische advisering aan het programma Samen Lelystad Oost zal met name betrekking hebben op de volgende rechtsgebieden:

 • Verbintenissenrecht en ondernemingsrecht / concernrecht;
 • Wet gemeenschappelijke regelingen en publiek-private samenwerkingen;
 • Algemene wet bestuursrecht (Awb), subsidierecht;
 • Europees recht, waaronder het aanbestedingsrecht, de Wet markt en Overheid en Staatssteun

Voor de volledigheid voegen we hieraan toe dat het van belang is dat je gedegen kennis hebt van verschillende rechtsgebieden (zowel publiek-, privaat- en Europees rechtelijk) en dat je snel kan schakelen tussen de diverse regelgevingen. Bij de advisering wordt van jou verwacht dat je rekening houdt met strategische en bestuurlijke belangen en dat je ongeacht de adviesvraag een gedegen juridische, maar vooral ook praktisch uitvoerbaar advies geeft. Tot slot is het belangrijk dat je houdt van pionieren en dat je snel kunt acteren in een dynamische omgeving.

De opdracht kent onder andere de volgende verantwoordelijkheden:

 • Het adviseren van de verschillende programma’s binnen het Programmabureau Samen Lelystad Oost op diverse rechtsgebieden;
 • Fungeren als vraagbaak en sparringpartner voor de programmamanagers vallend onder Samen Lelystad Oost;
 • Hebben van een helicopterview bij de uitvoering van de werkzaamheden en het strategisch meedenken.

Het team Juridische Zaken

Het team Juridische Zaken maakt onderdeel uit van het domein Bedrijfsvoering en Strategie en bestaat uit diverse clusters op het gebied van advies, bezwaar en beroep en inkoop. Het team heeft een sterk verantwoordelijkheidsgevoel voor het maatschappelijke belang en de organisatie. Er heerst een open en professionele cultuur waar veel ruimte is om elkaar te ontmoeten en te leren kennen. Het team fungeert als een juridisch expertisecentrum, waarbinnen veel kennis en ervaring aanwezig is. Binnen het team ben je actief in het cluster dat zich bezig houdt met algemeen juridische advisering.

Ervaring

Wij vragen:

 • Afgeronde WO opleiding Rechten;
 • Minimaal 3 jaar relevante werkervaring in een soortgelijke senior functie binnen de overheid of indien de werkervaring niet opgedaan is binnen de overheid is kennis en ervaring met het werken met een gemeentelijke organisatie vereist;
 • Gedegen kennis van en ervaring met de Gemeentewet, algemeen publiekrecht, met name de Algemene wet bestuursrecht en de Wet gemeenschappelijke regelingen;
 • Europees recht, waaronder het aanbestedingsrecht, de Wet markt en Overheid en Staatssteun;
 • Privaatrecht, met name verbintenissenrecht en ondernemingsrecht.

Voorwaarden

Startdatum:z.s.m.

Duur opdracht: half jaar, met optie tot verlenging

Aantal uren week: 24 – 36

Inschaling: 11 (gemeente cao)